Pożar domu – co zrobić

Pożar domu - co zrobić

Pożar domu lub mieszkania może dotknąć każdego. Nie ma żadnego przepisu, który nakazuje, żeby w budynku mieszkalnym mieć czujnik dymu, gaśnicę czy instrukcję wskazującą, jak się zachować w razie pożaru. Nie przeprowadza się też szkoleń pokazujących mieszkańcom, co powinni w takiej sytuacji robić. Warto więc zapoznać się z podstawową wiedzą na ten temat, a także zainteresować się ubezpieczeniem przeciwpożarowym.  

Czym jest pożar?

Pożar to niekontrolowany proces spalania, występujący w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone. Pożar niesie duże zagrożenie dla życia i zdrowia, przynosi także dość duże straty materialne. Zwykle przyczyną pożaru jest nieuwaga, zły stan techniczny urządzeń lub ich użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Pożar może także wybuchnąć, kiedy substancje łatwopalne nie są dostatecznie zabezpieczone. 

Ubezpieczenie od pożaru – najważniejsze informacje 

Standardowe ubezpieczenia nieruchomości uwzględniają pożar jako jedno z możliwych zdarzeń. Jednak poszczególne rodzaje umowy mogą się znacznie różnić pod względem wykluczeń. Decydując się na zakup konkretnej polisy, warto przede wszystkim przyjrzeć się zapisom, które dotyczą skutków pożaru. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują zabezpieczenie także przed skutkami niepożądanego działania służb ratowniczych. 

Wypłata odszkodowania 

Kluczowy przy wypłacie odszkodowania w razie pożaru i innych zdarzeń losowych jest zakres ubezpieczenia i to, czy dane zdarzenie jest nim objęte.

Z odszkodowaniem wiążą się dwie nazwy: wartość odtworzeniowa, a także wartość rzeczywista nieruchomości. Pierwsza z nich dotyczy wartości, która umożliwia doprowadzenie mienia do takiego samego stanu, jaki miał miejsce przed wybuchem pożaru. Wartość rzeczywista to odszkodowanie, które jest pomniejszone o koszt zużycia. 

Pożar domu - co zrobić

Szkoda całkowita w przypadku pożaru mieszkania jest ustalana, kiedy koszt naprawy całej szkody przekracza pełną wartość nieruchomości lub kiedy nieruchomość została całkowicie zniszczona. Przy wykupieniu ubezpieczenia właściciel polisy powinien szczególnie zadbać o to, aby nie doprowadzić do niedoubezpieczenia. 

Rozważając tę kwestię, warto także wspomnieć o tzw. nadubezpieczeniu, które polega na ubezpieczeniu nieruchomości na wartość, która przekracza wartość wyceny. W takim wypadku ubezpieczyciel wypłaci jedynie taką sumę, która pokrywa poniesione straty i ich nie przekracza. Jest to zgodne z przepisami prawa, według którego odszkodowanie nie ma na celu wzbogacenia się, ale jedynie pokrycie powstałych strat. 

Pożar domu – jak się zachować? 

Warto wiedzieć, co należy zrobić, kiedy dojdzie do pożaru. Z pewnością pierwszym krokiem jest podjęcie starań, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Trzeba jednak przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Ubezpieczyciela należy powiadomić o pożarze zarazy po tym, gdy pożar zostanie ugaszony. Po zapoznaniu się z sytuację rozpocznie się proces odszkodowawczy, w którym dużą rolę odegrają informacje przekazane przez służby ratunkowe. Dobrze jest także posiadać zdjęcia zniszczeń i sporządzony opis zdarzeń. Dzięki temu można przyspieszyć cały proces. Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często proszą o wypełnienie specjalnego formularza za pomocą strony internetowej lub o umówienie się na spotkanie z reprezentantem firmy. Na wypłatę odszkodowania zwykle można liczyć do 30 dni od zgłoszenia szkody. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *