Dewastacja budynku i elewacji – jak sobie z tym radzić?

Straty związane z dewastacją drzwi wejściowych albo ze zbiciem szyb w oknach nie doprowadzają do zniszczenia danej posiadłości w całości. Jednakże powodują szkody, których spłata może właściciela sporo kosztować. Można temu zapobiec – wystarczy zwiększyć zakres polisy o ubezpieczenie nieruchomości od dewastacji. W tym artykule przedstawiamy Państwu wartościowe informacje na ten temat. Zapraszamy do lektury!

Dewastacja – co określa to pojęcie? Polisa nieruchomości.

Definicja dewastacji zmienia się w zależności od oferty danego zakładu ubezpieczeń, który daje możliwość skorzystania z opcji. Najczęściej definicja określana jest jako umyślne i bezprawne uszkodzenie albo zniszczenie mienia, które podlega ubezpieczeniu. Inaczej i krócej ujmując – jest to akt wandalizmu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie określają dokładnie charakteru i rodzaju uszkodzeń, zatem właściciel danej posiadłości będzie miał możliwość zgłoszenia takiej szkody w niemalże każdym przypadku. W sytuacji, gdy nastąpi dewastacja elewacji, jak i wtedy, gdy będzie mieć miejsce dewastacja budynku i poprzez akt wandalizmu zniszczeniom ulegną przedmioty znajdujące się w środku mieszkania albo domu.

Ubezpieczenie nieruchomości od dewastacji – co zapewnia?

Wandalizm jest jednym z najczęściej występujących zdarzeń losowych w ubezpieczeniach nieruchomości. Stanowi 7% wszystkich szkód. Więcej przypadków dotyczy tylko pożaru (9%), kradzieży (18%) i zalania (77%) – według danych z Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ubezpieczenia nieruchomości od dewastacji umożliwia nie tylko pokrycie wartości uszkodzeń albo zniszczeń, ale też i koszty: transportu elementów, które zostały uszkodzone, do miejsca, gdzie nastąpi ich naprawa, a także transportu powrotnego, zdemontowania elementów, które zostały uszkodzone, zamontowania naprawionych części, zabezpieczenia posiadłości na pewien czas, jeżeli element uszkodzony, który jest w naprawie, ma wpływ na ochronę mieszkania albo domu.

Ograniczenia związane z ubezpieczeniem nieruchomości od dewastacji

Ubezpieczenie nieruchomości od zniszczeń i uszkodzeń zapewnia ochronę w razie różnego rodzaju szkód, lecz istnieją związane z tym pewne ograniczenia. Ochroną nie są objęte zniszczenia powstałe na skutek:   kradzieży mienia (zniszczenia te obejmuje polisa na wypadek włamania), zadrapania, zmiany barwy, poplamienia albo odpadnięcia kawałków elementów, uszkodzeń szkła, oszkleń oraz witraży posiadających wartość estetyczną, porysowania albo pomalowania, niezależnie od rodzaju farby oraz obranej techniki malowania, uszkodzeń w przedmiotach do prowadzenia działalności gospodarczej i specjalnym wyposażeniu posiadłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *