Jak oszacować wartość domu lub mieszkania przed zakupem polisy

Wartość nieruchomości

Wycena, czyli precyzyjne oszacowanie wartości domu ma szczególne znaczenie przed podjęciem decyzji o zakupie ubezpieczenia.

Ważne, aby zrobić to poprawnie, ponieważ wartość nieruchomości ma bezpośredni wpływ na sumę ubezpieczenia. Jeśli popełnimy błąd, może skutkować to niedoubezpieczeniem lub nadubezpieczeniem – w obu przypadkach stratny będzie ubezpieczony.

Jak wygląda szacowanie wartości nieruchomości?

Wartość nieruchomości najlepiej oceni profesjonalny rzeczoznawca, którego wiedza pozwala na szybkie przygotowanie operatu szacunkowego uwzględniającego wiek nieruchomości, jego stan, zawartość i wynikającą z niego wycenę. W tym miejscu należy pamiętać, by rozważnie wybrać osobę wykonującą wycenę i nie kierować się przy tym wyłącznie ceną za wykonanie usługi. Nieodpowiednia wycena może doprowadzić do tego, że w razie szkód nie uda się uzyskać odpowiedniego odszkodowania i nie wystarczy ono na pokrycie strat lub naprawę uszkodzonych części domu.

Jak wycenić dom lub mieszkanie krok po kroku?

Przy wycenie domu należy wziąć pod uwagę wartość odtworzenia jego murów i elementów stałych. Co to znaczy i jak obliczyć wartość nieruchomości w oparciu o te punkty? Wartość odtworzenia to kwota pozwalająca na pokrycie kosztów ich odbudowy w tej samej lokalizacji, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, technologii, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów oraz nakładów związanych z kosztami poniesionymi na prace wykończeniowe.

Chcesz się ubezpieczyć?

Nie zwlekaj i sprawdź ofertę na AVIVA.pl

Elementy stałe to wszystkie urządzenia, instalacje i przedmioty, które są na stałe zamocowane wewnątrz lub na zewnątrz i nie ma możliwości ich demontażu bez użycia specjalnych narzędzi. Kategoria ta obejmuje część instalacji wodno-kanalizacyjnej (brodziki, krany, wannę itd.), meble wbudowane w ściany, drzwi, okna czy nawet kominek zamontowany w salonie. Dodatkowo są to również powłoki malarskie oraz oświetlenie pomieszczeń. Przy wycenie mieszkania najprościej przyjąć wartość rynkową mieszkania.

Wartość ruchomości to z kolei wartość wszystkich rzeczy, które stanowią majątek ruchomy, czyli można je podnieść i wynieść. Wliczone są nie tylko wszystkie urządzenia typu AGD i RTV, ale też trzymana w domu gotówka, biżuteria, rowery czy nawet cenne zwierzęta domowe.

Wartość mienia można również wycenić samodzielnie i oszacować wartość wszystkich ww. ruchomych i nieruchomych przedmiotów czy urządzeń.

Ubezpieczenie mieszkania lub domu zawierane po dokonaniu wyceny będzie miało optymalną dla „wagi majątkowej” nieruchomości składkę oraz wysokość późniejszego odszkodowania. Warto zwrócić szczególną uwagę na to, aby mieszkanie nie było ani przeszacowane, ani niedoszacowane, bo spowoduje to nadubezpieczenie lub niedoubezpieczenie, a żadna z tych opcji nie jest dla właściciela nieruchomości korzystna. Po podpisaniu polisy warto co 2-3 lata renegocjować ją tak, aby móc ponownie oszacować wartość nieruchomości, bo ta będzie się w czasie zmieniać, a tym samym może się zmienić również składka na takie ubezpieczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *