Ubezpieczenie domku letniskowego – kiedy to zrobić

Ubezpieczenie domku letniskowego

Wielu Polaków znajduje się w posiadaniu domku letniskowego. Przebywanie w nich w sezonie letnim i wiosennym jest prawdziwą przyjemnością. Sprawdzi się zwłaszcza, jeśli kochamy naturę i lubimy wyjeżdżać poza miasto. Z racji tymczasowego zamieszkiwania domek letniskowy narażony jest na zniszczenia, włamania bardziej niż dom mieszkalny. Warto jest więc objąć go polisą ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie domku letniskowego nie jest obowiązkowe, dlatego niewielu z nas decyduje się na wykupienie takiej polisy. Niestety zdarzają się sytuacje gdzie człowiek czy siły natury zniszczą posiadany domek. W związku z tym ubezpieczenie pozwala pokryć koszty napraw. Istniejący na rynku ubezpieczyciele oferują szeroki wachlarz polis obejmujących włamania, dewastacje, kradzieże, zniszczenia wywołane przez deszcz, śnieg, grad, wiatr oraz innych zjawisk przyrody.

Co obejmuje polisa ubezpieczeniowa?

Wykupiona polisa ubezpieczeniowa obejmuje roczny okres ochrony domku letniskowego. Firma ubezpieczeniowa gwarantuje wypłacenie odszkodowania w przypadku zniszczenia mienia przez:

  • ogień – należy wziąć pod uwagę zarówno pożar, jak i uderzenie pioruna,
  • wodę – zawierają się w tym zniszczenia wywołane przez deszcz, powódź, zalanie,
  • eksplozję,
  • huragan,
  • osuwanie się lub zapadanie ziemi,
  • śnieg – chodzi tutaj zarówno o obfite opady, jak również lawiny,
  • uderzenie pojazdu czy samolotu lub innego statku powietrznego,
  • człowieka – w tym przypadku chodzi o zniszczenie, kradzież lub dewastację mienia znajdującego się na działce.

Szukasz ubezpieczenia?

Sprawdź na:

Czy można ubezpieczyć domek letniskowy?

W rozumieniu przedmiotowym polisa ubezpieczeniowa obejmuje domek letniskowy zgodnie z rozumieniem przepisów ustawy o prawie budowlanym, a mianowicie musi to być obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Doskonałym przykładem budynku, który nie jest domkiem letniskowym, jest domek holenderski, ponieważ nie jest on trwale związany z gruntem. Ponadto warto sprawdzić definicję domku letniskowego u danego ubezpieczyciela, gdyż ustalanie znaczenia tego pojęcia jest indywidualne. Dodatkowo firmy ubezpieczeniowe oferują ochronę nie tylko domu, umieszczonego na działce, ale również innych budynków znajdujących się terenie, takie jak altany. Podsumowując, istnieje możliwość wykupienia polisy zapewniającej kompleksową ochronę domku letniskowego. Najczęściej tego rodzaju ochrona jest rozszerzeniem standardowego ubezpieczenia domu lub mieszkania.

Ubezpieczenie domku letniskowego

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z polisy ubezpieczeniowej?

W zależności od ubezpieczyciela ubezpieczony musi spełnić kilka warunków, aby skorzystać z ochrony zawartej w polisie ubezpieczeniowej. Środki na pokrycie szkód nie zostaną wypłacone, jeżeli zostały one wyrządzone przez właściciela domku umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Ponadto, jeżeli domek nie został odpowiednio zabezpieczony, również możesz nie otrzymać odszkodowania z tytułu poniesionych szkód. Wyłączeniu podlegają także rzeczy wartościowe czy kolekcjonerskie lub zabytkowe, które znajdowały się w altanie. Dodatkowo ubezpieczyciele stawiają warunek w postaci obowiązku zamknięcia wszelkich otworów, które pozwalają na dostanie się do domku przez osoby trzecie, a drzwi muszą posiadać co najmniej jeden zamek, z atestem. W celu otrzymania odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej należy także zadbać o to, aby projekt domku został stworzony przez architekta lub inną osobę do tego powołaną, ponieważ za błędy konstrukcyjne ubezpieczyciel nie udostępni środków na pokrycie szkód. Warto również dokładnie przeczytać warunki zawarte w umowie, gdyż każda z firm ubezpieczeniowych ma wolność w formułowaniu warunków wypłacania odszkodowania.

Ubezpieczenie domku letniskowego nie jest obowiązkowe, natomiast jest opłacalne. Opłacanie miesięcznej składki pozwala na zagwarantowanie uzyskania pomocy finansowej w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych szkód.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *